Ζέστη στη Ανταρκτική

Η Χερσόνησος της Ανταρτικής είναι μια από τις περιοχές της Γης που επηρεάζεται περισσότερο από την παγκόσμια υπερθέρμανση. Από το … Más