Ραδιογραφία του θαλάσσιου πυθμένα

Εκατοντάδες μέτρα ιζημάτων αποτεθειμένα στα βάθη των ωκεανών μέσα σε διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων αποτελούν ένα μακροσκελές και λεπτομερές βιβλίο της … Más