Όταν ανοίγεις μια πόρτα…

Η διάνοιξη του “Drake Passage” που συνέβη μεταξύ 20 και 50  εκατομμυρίων χρόνων πριν, ήταν το τελικό στάδιο αποκόλλησης της  … Más