Ζέστη στη Ανταρκτική

Η Χερσόνησος της Ανταρτικής είναι μια από τις περιοχές της Γης που επηρεάζεται περισσότερο από την παγκόσμια υπερθέρμανση. Από το … Más

Paisajes desde el Drake

La Isla Decepción, el glaciar Johnson-Livingston, la Isla Smith o la imponente visión de hipnóticos icebergs, con o sin pasajeros, … Más

Ραδιογραφία του θαλάσσιου πυθμένα

Εκατοντάδες μέτρα ιζημάτων αποτεθειμένα στα βάθη των ωκεανών μέσα σε διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων αποτελούν ένα μακροσκελές και λεπτομερές βιβλίο της … Más

Δυνητικά πεδία

Στον τομέα της Γεωφυσικής, η μελέτη των δυνητικών πεδίων (βαρυμετρίας και μαγνητισμού) μας δίνει την δυνατότητα να χαρακτηρίζουμε γεωλογικές μορφές … Más

Champs potentiels

En géophysique, l’étude des champs potentiels (gravimétrie et magnétisme) nous permet de caractériser les corps géologiques au travers de deux … Más

Potential fields

In geophysics, the study of potential fields (gravimetry and magnetism) allow us to characterize geological bodies through two of their … Más

Όταν ανοίγεις μια πόρτα…

Η διάνοιξη του “Drake Passage” που συνέβη μεταξύ 20 και 50  εκατομμυρίων χρόνων πριν, ήταν το τελικό στάδιο αποκόλλησης της  … Más