ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ

Είκοσι επιστήμονες από έξι διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) ταξιδεύουν με το επιστημονικό πλοίο … Más

SCIENCE AU PAYS DES ICEBERGS

 L’équipe de recherche avant embarquement à Ushuaïa en Argentine. Vingt scientifiques de six pays différents (Espagne, Grèce, France, Royaume-Uni et … Más

SCIENCE AMONG ICEBERGS

Research team before boarding in Ushuaia (Argentina). Twenty scientists from six different countries (Spain, Greece, France, United Kingdom, and United … Más